Voor docenten. Welkom (terug) bij ons!

Formulieren

1. Declaratieformulier
Download hieronder het declaratieformulier voor docenten die niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Declaratieformulier docenten niet KvK.docx
Heb je hier vragen over?
Neem dan contact op met
penningmeester@vu-dekempen.nl .

2. Docentenformulier nieuwe cursussen/workshops
Formulier nieuwe cursus-workshop+gegevens docent.docx

3. Docentenformulier herhaling cursussen/workshops
Formulier herhaling cursus-workshop.docx

4. Formulier nieuwe lezing
Formulier lezingen.docx

Veelgestelde vragen

 1. Aanname docent. De docent meldt zich bij een coördinator en/of een bestuurslid en geeft op hoofdlijnen aan wat hij/zij te bieden heeft. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom. Het voorstel wordt besproken en als dit past in ons programma, wordt er een gesprek geregeld. Bij een positieve indruk wordt de cursus opgenomen in ons programma en bij voldoende aanmeldingen gaat de cursus door.
 2. Locatie. Cursisten volgen een cursus/workshop in een door de Volksuniversiteit De Kempen afgesproken locatie. De cursus/workshop kan ook plaatsvinden in een specifieke ruimte of atelier van de docent.
 3. Financiën. In de meeste gevallen verzorgt Volksuniversiteit De Kempen de PR, administratie en financiële afwikkeling. In principe krijgt de docent een vastgestelde uurvergoeding en zo nodig ook voor het gebruik van de eigen ruimte. Specifieke materiaalkosten en/of lesmateriaal worden wel vermeld op de website, maar deze worden door de cursist rechtstreeks met de docent verrekend of zijn in de cursusprijs opgenomen. Op basis van bovenstaande bepaalt onze penningmeester de cursusprijs en het minimale aantal deelnemers om de cursus door te laten gaan. De docent geeft het maximale aantal deelnemers aan.​​​​​​
 4. Doorgaan cursus. Ongeveer 2 weken voor de start van een cursus wordt op basis van het aantal inschrijvingen besloten of de cursus door kan gaan. Bij twijfel of vragen (over bijvoorbeeld het maximaal aantal cursisten) wordt contact opgenomen met de betreffende docent. Als de cursus doorgaat, ontvangt de docent een lijst met namen en contactgegevens van de cursisten (let op de privacyregels).
 5. Overeenkomst. Zodra duidelijk is dat de cursus doorgaat krijgt de docent van onze penningmeester de “Overeenkomst van opdracht kunst- en cultuureducatie 2022 waarin veel algemene afspraken staan vermeld.
 6. Start cursus. Bij de start van de cursus is indien mogelijk de cursuscoördinator van Volksuniversiteit De Kempen aanwezig. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor eventuele knelpunten of problemen.
 7. Formulieren. Op onze website staan docentenformulieren en een declaratieformulier.
 8. Lokaalindeling. Bij de lokaalindeling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de grootte van de groep en de aangegeven aandachtspunten. Eventuele bijzonderheden proberen we met elkaar in de eerste week op te lossen.
 9. Apparatuur. Op aanvraag kan op sommige locaties een beamer plus scherm in het lokaal gezet worden of flip-over met stiften.
 10. Schoolvakanties. In principe worden er geen lessen gegeven tijdens feestdagen en de schoolvakanties, tenzij anders afgestemd tussen locatie, docent en cursisten
 11. Lesuitval. Graag tijdig doorgeven wanneer een les niet door kan gaan en in overleg met de cursuscoördinator en cursisten afspreken wanneer deze kan worden ingehaald.
 12. Consumpties. Tijdens de pauze kan de docent op de leslocatie een consumptie nuttigen op kosten van Volksuniversiteit De Kempen.
 13. Belboom/Whatsapp. Docenten kunnen met de cursisten afspraken maken om elkaar efficiënt en tijdig te bereiken bij bijvoorbeeld ziekte van de docent. Dit kan door middel van email, een belboom of een Whatsapp-groep. Vraag eerst aan de cursisten of ze toestemming geven voor het delen van contactinformatie, zodat we ons houden aan de privacyregels.
 14. Aanspreekpunt. De cursuscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de docent.
docent