Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

 

Volksuniversiteit de Kempen is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten ( BNVU )
Recentelijk is de BNVU gefuseerd met Kunstconnectie en samen gaan ze verder onder de naam Cultuurconnectie.

Nieuwsbrief.

Op de homepage kunt u kenbaar maken dat u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief. U krijgt dan bijvoorbeeld de laatste nieuwtjes en informatie over nieuwe cursussen in uw mailbox.

Algemene Voorwaarden

Activiteiten van Volksuniversiteit de Kempen staan open voor iedereen, met een minimumleeftijd van 18 jaar

Aanmelding

Inschrijving is mogelijk op diverse manieren:

- Online (zie hiervoor de procedure bij ‘Inschrijven

- Op onze Open Avond

Bij inschrijving geldt dat u ons tevens machtigt tot een éénmalige incasso. Incassering vindt plaats enkele dagen voor aanvang van de cursus, indien zeker is dat deze zal doorgaan.

Annulering door cursist/Restitutie

Aanmelding geldt voor de gehele cursus/workshop. Kosteloze annulering is mogelijk indien deze uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus in ons bezit is. U kunt dus zonder risico vroegtijdig inschrijven. Indien u pas later annuleert zijn wij genoodzaakt het volledige cursusbedrag te incasseren, tenzij u voor plaatsvervanging zorgdraagt.

Ziekte en verzuim van lessen geeft géén recht op gehele of gedeeltelijke restitutie. Wanneer onverhoopt een docent ziek wordt en/of om andere redenen een les verplaatst moet worden, geeft dit ook géén recht op restitutie. Indien mogelijk wordt de les(sen) aan het einde van de cursus ingehaald.

Annulering van de cursus door VU de Kempen

Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn (voor de meeste cursussen is het minimum aantal 8 personen) kan de betreffende cursus geannuleerd worden. In dat geval krijgt u hiervan +/- 10 dagen voor aanvang een bericht per email.

Maximaal aantal deelnemers

Voor een aantal cursussen is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overtekening geldt de volgorde van inschrijving. U wordt geplaatst op een wachtlijst en bij voldoende belangstelling zullen we, indien mogelijk, een extra cursus inlassen.

Cursusboeken en cursusmateriaal

De cursusprijzen zijn exclusief boeken, handleiding, materialen of ingrediënten. De kosten hiervan worden apart vermeld.

Aansprakelijkheid

Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.