Algemene voorwaarden

Volksuniversiteit de Kempen is aangesloten bij Cultuurconnectie.

Algemene Voorwaarden
Activiteiten van Volksuniversiteit de Kempen staan open voor iedereen met een minimumleeftijd van 18 jaar.

Aanmelding
Inschrijving is mogelijk via onze website. Bij inschrijving geldt dat je ons machtigt voor een éénmalige incasso. Incassering vindt plaats enkele dagen voor aanvang van de cursus, als zeker is dat deze zal doorgaan. Wanneer in twee termijnen automatisch wordt geïncasseerd, dan vindt de tweede betaling halverwege de cursus plaats.

Annulering door cursist/restitutie
Aanmelding geldt voor de gehele cursus/workshop. Kosteloze annulering is mogelijk indien dat uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus gebeurt. Je kunt dus zonder risico vroegtijdig inschrijven. Als je pas later annuleert, zijn wij genoodzaakt het volledige cursusbedrag te incasseren, tenzij je voor plaatsvervanging zorgt.

Ziekte en verzuim van lessen geeft géén recht op gehele of gedeeltelijke restitutie. Wanneer onverhoopt een docent ziek wordt en/of om andere redenen een les verplaatst moet worden, geeft dit ook géén recht op restitutie. Indien mogelijk wordt de les(sen) aan het einde van de cursus ingehaald.

Annulering van de cursus door VU de Kempen
Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn (voor de meeste cursussen is het minimum aantal 8 personen) kan de betreffende cursus geannuleerd worden. In dat geval krijgt u hiervan +/- 10 dagen voor aanvang een bericht per email.

Maximaal aantal deelnemers
Voor een aantal cursussen is er een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overtekening geldt de volgorde van inschrijving. Je komt op een wachtlijst en bij voldoende belangstelling zullen we, indien mogelijk, een extra cursus inlassen.

Cursusboeken en cursusmateriaal
De cursusprijzen zijn exclusief boeken, handleiding, materialen of ingrediënten. De kosten hiervan worden apart vermeld. Bij een enkele cursus zijn de materiaalkosten inbegrepen in de cursusprijs.

Aansprakelijkheid
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.

Calamiteiten, overmacht en opgelegde overheidsmaatregelen
Bij overmachtssituaties, calamiteiten en opgelegde overheidsmaatregelen kan de cursus voortgezet moeten worden op een andere datum, locatie of online. Aangezien in deze situaties geen reguliere voortzetting onder de oude condities mogelijk is, wordt er geen restitutie verleend van het gehele of gedeeltelijke cursusgeld.

Klachten?
Kwaliteit staat voorop. Zowel wat betreft de organisatie als de inhoud van onze cursussen en workshops. Is er toch iets waar je niet helemaal tevreden over bent? Neem dan contact op met de docent of met de coördinator van de cursus. De contactgegevens vind je bij de cursusinformatie op de website. Kom je er niet uit? Dan kun je contact met ons opnemen via info@vu-dekempen.nl . We staan open voor suggesties en verbetering.

Kijk ook bij onze veelgestelde vragen.